เขาพระวิหารแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวของไทย

651885-img-1358071729-1
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตั้งอยู่บริเวณชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 81,250 ไร่ ครอบคลุมจากพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ ของจังหวัดศรีสะเกษ ไปยัน อ. น้ำขุ่น อ.น้ำยืน ของจังหวัดอุบลราชธานี จัดเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับ 83 ของเมืองไทย สภาพภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบสูงรวมทั้งยังมีเนินเขาแบบประปราย ปกคลุมไปด้วยผืนป่าเขียวขจีอันอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นถิ่นอาศัยของบรรดาสัตว์น้อยใหญ่หลากชนิด อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร นอกจากจะมีทัศนียภาพจากธรรมชาติอันงดงามแล้ว ยังเป็นแหล่งที่ตั้งของโบราณสถานสำคัญๆอีกหลายแห่งด้วยกัน เรียกได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
ปราสาทพระวิหาร มีลักษณะเป็นปราสาทหินมีการสร้างแบบศาสนาฮินดู สถานที่ตั้งเรียกกันว่า เขาพระวิหาร โดยปราสาทพระวิหารมีสถาปัตยกรรมแบบทางเขมร แต่มีการสร้างตามแนวเหนือใต้ซึ่งนับว่าเป็นการแตกต่างไปจากปราสาทขอมส่วนใหญ่ ซึ่งมีประเด็นระหว่างไทยและกัมพูชาในเรื่องสิทธิครอบครองมาเป็นเวลานานแล้ว ต่อมาในปี พ.ศ. 2505 ศาลระหว่างประเทศได้ทำการตัดสินให้กัมพูชามีอธิปไตยเหนือปราสาท ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 องค์การUNESCO ได้ขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารให้เป็นมรดกโลกของกัมพูชา
ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร มีสถานที่อันควรแก่การเยี่ยมชมมากมาย เช่น
ผามออีแดง
ผาแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณหลังจุดบริการนักท่องเที่ยว เป็นจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งอันสามารถมองเห็นผืนป่าอันกว้างใหญ่ได้ไกลสุดลูกหูลูกตา นอกจากนี้ยังมีภาพสลักแบบนูนต่ำอยู่ใต้ผามออีแดง ภาพนี้เป็นภาพของเทพ 3 องค์มีขนาดเท่าคนจริง และมีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปีนับว่าเป็นงานศิลปะอันเหนือกาลเวลา มีคำล่ำลือกันว่าสลักขึ้นมาเพื่อทำการซ้อมมือของช่างก่อนจะเริ่มแกะสลักจริง ณ ปราสาทเขาพระวิหาร
สถูปคู่
แต่ชาวบ้านจะเรียกว่าพระธาตุ สถูปคู่นี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่พอสมควร มีลักษณะเป็นสถูปหินทราย 2 องค์ เป็นทาง 4 เหลี่ยมลูกบาศก์ ปลายโค้งมนมีรูปร่างเหมือนกับตะปูหัวเห็ด ภายในเป็นโพรงเสามารถเก็บของต่างๆไว้ข้างในได้
ปราสาทโดนตวล
เป็นปราสาทหินมีลักษณะการสร้างแบบขอมแท้ๆ คาดว่าน่าจะสร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 15 – 16 ตั้งอยู่แถว อำเภอกันทรลักษ์ การเดินทางไปชมไม่ลำบากไหร่นัก มีถนนลาดยางเข้าถึง มีลานจอดรถได้สบาย
เขื่อนห้วยขนุน
เป็นอ่างเก็บน้ำแบบชลประทาน รวมทั้งเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์ ซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการของอุทยานฯ ไปประมาณ 25 กิโลเมตร บริเวณอ่างเก็บน้ำมีทิวทัศน์อันสวยงามเหมาะแก่การชมธรรมชาติ และดื่มด่ำไปกับบรรยากาศซึ่งในเมืองไม่สามารถหาได้